Hände
Het opstellen van - en adviseren over jaarrekeningen is één van onze belangrijkste
activiteiten. Een jaarrekening bevat centrale en duurzame informatie en is dan ook
heel belangrijk voor een onderneming.
Wij kunnen u, binnen het kader van coöperatieve en transparante samenwerking
de volgende diensten aanbieden:

- samenstellen van jaarrekeningen volgens de geldende voorschriften
- opstellen van openings-, tussen- en eindbalans
- opstellen van de winst- en verliesrekening volgens § 4 alinea 3 EStG
  (Duitse wet op de inkomstenbelasting)

Na de opstelling van de jaarrekening is het tijd voor bedrijfseconomisch advies!
Impressum | Privacy Policy · Copyright 2011