Hände
Onze service, uw winst:

- opstellen van loon- en salarisberekeningen
- correspondentie met ziektekostenverzekeraars en indienen van
  ziektekostendeclaraties
- afhandelen van alle maandelijkse af- en aanmeldingen, en het elektronisch
  doorsturen hiervan
- correspondentie met de belastingdienst en het doen van aangiften loonheffing
- advies en ondersteuning bij controle van de loonheffing en premies sociale
  verzekeringen, en de kosten van arbodiensten en dergelijke

Maak gebruik van onze ervaring en onze gedegen kennis op het gebied van
loon- en salarisregelingen!
Impressum | Privacy Policy · Copyright 2011